Farklı bir Dünya Keşfinize Sunuluyor

Dünyanın Önemli Şehirlerinin Sualtı Dünyası
Tüm güzellikleri ile
Sualtı Ajansı sayesinde bu belgesellerde

Özgün değerleriyle diğerlerinden farklılaştığını düşünen kentler, marka kent kimliğiyle kabul görebilmek için sert rekabet koşullarına uyum sağlamak ve yenilikçi çözüm yöntemleri geliştirmek durumunda.

Değer görmek için sahip olmak ve üretmek yetmiyor. Kent değerlerine yönelik tanıtım projeleri uygulamak dahi tek başına yeterli değil. Bu faaliyetlerin, artık kurumsal bir yapı içinde, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen kriterlere uygunluk, devamlılık, birbiriyle uyum, hız ve verimlilik yönünden değerlendirilmesi, birbiriyle ilişkilendirilmesi gerekiyor.

Kurumsal bir yapının tesis edilmesi ise, ancak kurumsal yönetişim ilkelerinin istikrarlı ve etkin bicimde uygulanması sonucu mümkün olabiliyor.

Saydam, adil, hesap verebilir, sorumlu uygulayıcılar gerçekçi bir vizyon, özenle belirlenmiş bir misyon, kentin yerel ve evrensel birikimiyle uyumlu değerler, etkin bir rekabet analizi ve doğru bir strateji sayesinde hayal ettikleri hedefe ulaşabilirler.Farkımızla Algı Oluşturacak,
Algımızla Farkındalık Yaratacağız...